රූපය විශාල කිරීම

ඡායාරූප විශාල කිරීමට වේගවත් රූප විශාල කිරීමේ මෙවලමක්

නැතහොත්, පින්තූරයක් මෙතැනට ඇද දමන්න

හොඳම ඡායාරූපය විශාල කිරීම

තත්පර කිහිපයකින් ඡායාරූප විශාල කර ගැනීමට පහසුම ක්‍රමය. පින්තූරයක් තෝරා නව ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරන්න.

නියම ප්රමාණයට විශාල කරන්න

රූපය නිශ්චිත පික්සල් ප්‍රමාණයකට විශාල කරන්න. විකල්පයක් ලෙස, විශාලන සාධකයක් ඇතුළත් කරන්න. එනම් 200% විශාලනය කිරීමෙන් ඔබගේ පින්තූර දෙගුණයක් විශාල වේ.

නිදහස් සහ ආරක්ෂිත

ඔබගේ ඡායාරූප විශාල කිරීමට අපි html5 canvas භාවිතා කරමු. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබගේ පින්තූර කිසි විටෙකත් අපගේ සේවාදායකයට උඩුගත නොකරන බවයි. එය 100% ආරක්ෂිත සහ නොමිලේ!

පින්තූරයක් විශාල කරන්නේ කෙසේද?

1. "රූපය තෝරන්න" බොත්තම භාවිතයෙන් ඔබේ රූපය උඩුගත කරන්න.
2. ඔබේ රූපය සඳහා නව "ඉලක්ක ප්රමාණය" ඇතුළත් කරන්න.
3. විශාල කළ රූපය බාගත කිරීම සඳහා "රූපය විශාල කරන්න" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
© 2024 ImageResizer v.3.5.15. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.